Toerisme

                                                   

toerisme @ kortrijk

Kortrijk is een historische stad met een rijk cultureel erfgoed. Ondanks de vele verwoestingen doorheen talrijke oorlogen is het historisch centrum vrij goed geconserveerd. Vandaag telt Kortrijk heel wat beschermde monumenten en gebouwen, waarvan er twee, met name het belfort en het begijnhof, zelfs de titel van Unesco Werelderfgoed dragen. Daarnaast telt het Kortrijkse straatbeeld heel wat waardevolle gevels. Tot het Kortrijkse erfgoed behoren ook molens, standbeelden en natuurlijke landschappen.

Naast het historische erfgoed zijn er in Kortrijk de laatste jaren heel wat opmerkelijke realisaties verwezenlijkt op het vlak van hedendaagse architectuur. Voorts zijn in de stad ook diverse musea te bezoeken. Naast het nieuwe museum Kortrijk 1302 zijn er onder andere ook het Broelmuseum, het Vlasmuseum, het Bakkerijmuseum en het Begijnhofmuseum.

Kortrijk is gelegen in de Leiestreek, een van de Vlaamse toeristische regio's. Elke zomer worden boottochten op de Leie georganiseerd en ook de parken en de vernieuwde wandel- en fietspromenades langsheen de Leieboorden bieden heel wat recreanten aangename verpozingsmogelijkheden. De geschiedenis, de horecagelegenheden, de musea, maar ook de verkeersvrije winkelstraten en winkelcentra lokken heel wat mensen naar deze stad.

Het autoverkeer wordt zo veel mogelijk uit het centrum van de stad geweerd. De snelheidsbeperkingen (30 km per uur), een ambitieus verkeersgeleidingsplan, veel eenrichtingsverkeer (twee richtingen voor fietsers) en randparkings met directe pendelverbinding naar de binnenstad moeten van Kortrijk een aangename wandel- en winkelstad maken.

 

Musea

Kortrijk 1302
Begijnhofpark - 8500 Kortrijk
www.kortrijk1302.be

Vlasmuseum
Etienne Sabbelaan 4 - 8500 Kortrijk
www.vlasmuseum.be

Broelmuseum
Broelkaai 6 - 8500 Kortrijk
www.broelmuseum.be

Bakkerijmuseum 'Vannestes molen'
Abdijmolenweg - 8510 Marke

Begijnhofmusea
Begijnhofstraat - 8500 Kortrijk